Viskas vëriniams Viskas vëriniams - karoliukai, akmenëliai, vielutës, virvelës ir kitos detalës - Viskas vëriniams - karoliukai, akmenëliai, vielutës, virvelës ir kitos detalës
Viskas vëriniams
Jûsø rankdarbiø priemoniø parduotuvë Akcija:
TOHO biseris -15%         Èekiðkas biseris -30%         Akmenëliai -30%         Taip pat daugybë prekiø su net 70% nuolaida        
Mano duomenys  Prekiø krepðelis  Vykdyti uþsakymà  
  
»
Mano duomenys  |  Prekiø krepðelis  |  Vykdyti uþsakymà   
Prekiø grupës
Spec. pasiûlymai
Naujausios prekës
Kas naujo? plaèiau
Èekiðkas biseris vintage rose vaivorykðtinis (11396) 10/0 50g
Èekiðkas biseris vintage rose vaivorykðtinis (11396) 10/0 50g
1,95€
1,37€
Paieðka
 
Áraðykite ieðkomà þodá ar frazæ.
Detali paieðka
Socialiniai tinklai


Informacija
Pristatymas ir gràþinimai
Privatumo nuostatos
Sàlygos ir garantijos
Lojalumo programos DUK
Kontaktai

Sveiki uþsukæ.
Gal norite prisijungti? Jei Jûs pirmà kartà ir nesate uþsiregistravæ, gal norësite uþsiregistruoti dabar?Naujos April mënesio prekës
Èekiðkas biseris vintage rose vaivorykðtinis (11396) 10/0 50g
Èekiðkas biseris vintage rose vaivorykðtinis (11396) 10/0 50g
1,95€
1,37€
Èekiðkas biseris þalias blizgus (16336) 10/0 50g
Èekiðkas biseris þalias blizgus (16336) 10/0 50g
1,45€
1,02€
Èekiðkas biseris mëlynas blizgus (16336) 10/0 50g
Èekiðkas biseris mëlynas blizgus (16336) 10/0 50g
1,95€
1,37€
Èekiðkas biseris þalias blizgus (16358) 10/0 50g
Èekiðkas biseris þalias blizgus (16358) 10/0 50g
1,95€
1,37€
Èekiðkas biseris þydras sfinx (16365) 10/0 50g
Èekiðkas biseris þydras sfinx (16365) 10/0 50g
1,95€
1,37€
Èekiðkas biseris blizgus þalias(16356) 10/0 50g
Èekiðkas biseris blizgus þalias(16356) 10/0 50g
1,95€
1,37€
Èekiðkas biseris skaidrus ðv. rudas (01111) 10/0 50g
Èekiðkas biseris skaidrus ðv. rudas (01111) 10/0 50g
1,95€
1,37€
Èekiðkas biseris þalias blizgus(17356) 10/0 50g
Èekiðkas biseris þalias blizgus(17356) 10/0 50g
1,95€
1,37€
Èekiðkas biseris bordo vaivorykðtinis(14600) 10/0 50g
Èekiðkas biseris bordo vaivorykðtinis(14600) 10/0 50g
1,95€
1,37€
Èekiðkas biseris t. topazas vaivorykðtinis (11110) 10/0 50g
Èekiðkas biseris t. topazas vaivorykðtinis (11110) 10/0 50g
2,45€
1,72€
Èekiðkas biseris melsvai þalia su sid. ðerdim(08258) 10/0 50g
Èekiðkas biseris melsvai þalia su sid. ðerdim(08258) 10/0 50g
1,95€
1,37€
Èekiðkas biseris ðv roþinis su sid. ðerdim(08275) 10/0 50g
Èekiðkas biseris ðv roþinis su sid. ðerdim(08275) 10/0 50g
1,95€
1,37€
TOHO biseris Luminous Neon Orangel(802) 11/0 10g
TOHO biseris Luminous Neon Orangel(802) 11/0 10g
1,20€
1,02€
Èekiðkas biseris oranþinis(93140) 10/0 50g
Èekiðkas biseris oranþinis(93140) 10/0 50g
1,75€
1,23€
Èekiðkas biseris raudonas(93170) 10/0 50g
Èekiðkas biseris raudonas(93170) 10/0 50g
1,75€
1,23€
Èekiðkas biseris perlamutrinis geltonas (63181) 10/0 50g
Èekiðkas biseris perlamutrinis geltonas (63181) 10/0 50g
1,75€
1,23€
Èekiðkas biseris turkio sp. (63030) 10/0 50g
Èekiðkas biseris turkio sp. (63030) 10/0 50g
1,45€
1,02€
Èekiðkas biseris metallic sodrios aukso sp.(18389) 10/0 50g
Èekiðkas biseris metallic sodrios aukso sp.(18389) 10/0 50g
1,99€
1,39€
Èekiðkas biseris metallic þalsvas auksas (18154) 10/0 50g
Èekiðkas biseris metallic þalsvas auksas (18154) 10/0 50g
1,99€
1,39€
Èekiðkas biseris skaidrus mëlyna ðerdim(38338) 10/0 50g
Èekiðkas biseris skaidrus mëlyna ðerdim(38338) 10/0 50g
1,75€
1,23€
Èekiðkas biseris perlamutrinis gelsvas(47185) 10/0 50g
Èekiðkas biseris perlamutrinis gelsvas(47185) 10/0 50g
1,75€
1,23€
Èekiðkas biseris mëlynas vaivorykðtinis (61300) 10/0 50g
Èekiðkas biseris mëlynas vaivorykðtinis (61300) 10/0 50g
1,75€
1,23€
Èekiðkas biseris samanø sp. sfinx (81014) 10/0 50g
Èekiðkas biseris samanø sp. sfinx (81014) 10/0 50g
1,75€
1,23€
Èekiðkas biseris plytos sp. (13600) 10/0 50g
Èekiðkas biseris plytos sp. (13600) 10/0 50g
1,75€
1,23€
Èekiðkas biseris skaidrus labai t. þalias (50290) 10/0 50g
Èekiðkas biseris skaidrus labai t. þalias (50290) 10/0 50g
1,75€
1,23€
TOHO biseris Trans-Lustered Med Amethyst(110B) 11/0 10g
TOHO biseris Trans-Lustered Med Amethyst(110B) 11/0 10g
0,99€
0,84€
TOHO biseris Frosted Crystal(1F) 11/0 10g
TOHO biseris Frosted Crystal(1F) 11/0 10g
0,99€
0,84€
TOHO biseris Gold-Lustered Mediterranean Sea (321) 11/0 10g
TOHO biseris Gold-Lustered Mediterranean Sea (321) 11/0 10g
2,35€
2,00€
TOHO biseris Ceylon Virginia Bluebell(921) 11/0 10g
TOHO biseris Ceylon Virginia Bluebell(921) 11/0 10g
1,20€
1,02€
TOHO biseris Ceylon Lt Sea Green(920) 11/0 10g
TOHO biseris Ceylon Lt Sea Green(920) 11/0 10g
1,20€
1,02€
TOHO biseris Inside-Color Aqua/Capri Lined(932) 11/0 10g
TOHO biseris Inside-Color Aqua/Capri Lined(932) 11/0 10g
1,20€
1,02€
TOHO biseris Gold-Lined Rainbow Crystal(994) 11/0 10g
TOHO biseris Gold-Lined Rainbow Crystal(994) 11/0 10g
1,50€
1,28€
TOHO biseris Opaque Mint Green(47) 11/0 10g
TOHO biseris Opaque Mint Green(47) 11/0 10g
0,99€
0,84€
TOHO biseris Opaque Sunset Orange(50) 11/0 10g
TOHO biseris Opaque Sunset Orange(50) 11/0 10g
0,99€
0,84€
TOHO biseris Ceylon Impatiens Pink(911) 11/0 10g
TOHO biseris Ceylon Impatiens Pink(911) 11/0 10g
0,99€
0,84€
TOHO biseris Ceylon Custard(903) 11/0 10g
TOHO biseris Ceylon Custard(903) 11/0 10g
0,99€
0,84€
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Prekiø krepðelis plaèiau
...yra tuðèias
Spec.pasiûlymas plaèiau
Èekiðkas biseris chaki (53430) 9/0 50g
Èekiðkas biseris chaki (53430) 9/0 50g
1,75€
1,23€
Iðversti
Straipsniai
Visos temos
 Apyrankës (2)
 Pakabukai (1)

Nauji straipsniai 

 Ieðkoti mûsø straipsniø  
Naudinga
Swarovski spalvø karuselë

Prekiø þenklai
Klausk gyvai
Perkamiausi
01.Kabliukai auskarams su burbuliuku sidabro sp.
02.Smeigtukas plokðèia galvute sidabro sp. 22mm
03.Þiedelis antikinio þalvario sp. 5mm
04.Uþspaustukai auskarams silikoniniai, 1pora
05.Metalinis karoliukas su árëþimais sidabro sp. 2,4mm
06.Metalinis karoliukas su árëþimais sidabro sp. 3,2mm
07.Smeigtukas plokðèia galvute sidabro sp. 0,7x36mm
08.Spaustukø paslëptukas sidabro sp. ~4mm
09.Smeigtukas su kilpute sidabro sp. 70mm
10.Uþspaustukai auskarams silikoniniai 5x5mm, 1pora
Atsiliepimai plaèiau
Siuvinëjimo audinys matuojamas 140cm ploèio "PANAMKA" baltas 0,5m
Labai faina medþiaga, tikiuosi, kad jos turësite pastoviai, ..
5 ið 5 þvaigþduèiø!

Versija: Standartinë - Mobiliems

© 2019 UAB "Dabink"
Powered by osCommerce
Populiaros paieðkos


Current Parse Time: 1.125 s with 158 queries