Viskas vëriniams Viskas vëriniams - karoliukai, akmenëliai, vielutës, virvelës ir kitos detalës - Viskas vëriniams - karoliukai, akmenëliai, vielutës, virvelës ir kitos detalës
Viskas vëriniams
Jûsø rankdarbiø priemoniø parduotuvë
Mano duomenys  Prekiø krepðelis  Vykdyti uþsakymà  
  
»
Mano duomenys  |  Prekiø krepðelis  |  Vykdyti uþsakymà   
Prekiø grupës
Spec. pasiûlymai
Naujausios prekës
Kas naujo? plaèiau
Smeigtukas su kilpute platinos sp. 0,7x40 mm <b>100 vnt.</b>
Smeigtukas su kilpute platinos sp. 0,7x40 mm 100 vnt.
0,87€
Paieðka
 
Áraðykite ieðkomà þodá ar frazæ.
Detali paieðka
Socialiniai tinklai


Informacija
Pristatymas ir gràþinimai
Privatumo nuostatos
Sàlygos ir garantijos
Lojalumo programos DUK
Kontaktai

Sveiki uþsukæ.
Gal norite prisijungti? Jei Jûs pirmà kartà ir nesate uþsiregistravæ, gal norësite uþsiregistruoti dabar?Naujos January mënesio prekës
Adatëlës auskarams platinos sp. 13mm su uþspaustuku
Adatëlës auskarams platinos sp. 13mm su uþspaustuku
0,09€
Smeigtukas su kilpute platinos sp. 0,7x45 mm <b>10 vnt.</b>
Smeigtukas su kilpute platinos sp. 0,7x45 mm 10 vnt.
0,12€
Smeigtukas su kilpute sidabro sp. 32x0,7 mm <b>10 vnt.</b>
Smeigtukas su kilpute sidabro sp. 32x0,7 mm 10 vnt.
0,10€
Smeigtukas su kilpute juodintas 45x0,7 mm  <b>10 vnt.</b>
Smeigtukas su kilpute juodintas 45x0,7 mm 10 vnt.
0,12€
Smeigtukas plokðèia galvute juodintas 0,7x20 mm <b>10 vnt.</b>
Smeigtukas plokðèia galvute juodintas 0,7x20 mm 10 vnt.
0,09€
Smeigtukas plokðèia galvute sidabro sp. 0,7x30mm <b>10vnt</b>
Smeigtukas plokðèia galvute sidabro sp. 0,7x30mm 10vnt
0,09€
Smeigtukas plokðèia galvute sidabro sp. 0,7x30mm <b>100vnt</b>
Smeigtukas plokðèia galvute sidabro sp. 0,7x30mm 100vnt
0,60€
Smeigtukas plokðèia galvute sidabro sp. 0,7x40mm <b>10vnt</b>
Smeigtukas plokðèia galvute sidabro sp. 0,7x40mm 10vnt
0,17€
Smeigtukas plokðèia galvute sidabro sp. 0,6x50mm <b>10vnt</b>
Smeigtukas plokðèia galvute sidabro sp. 0,6x50mm 10vnt
0,10€
Smeigtukas su kilpute platinos sp. 0,7x40 mm <b>100 vnt.</b>
Smeigtukas su kilpute platinos sp. 0,7x40 mm 100 vnt.
0,87€
Smeigtukas su kilpute platinos sp. 0,7x40 mm <b>10 vnt.</b>
Smeigtukas su kilpute platinos sp. 0,7x40 mm 10 vnt.
0,10€
Adatëlës auskarams aukso sp. 8mm  su uþspaustuskais
Adatëlës auskarams aukso sp. 8mm su uþspaustuskais
0,10€
Kaboðonas akrilinis DRUZY laðas sidabro sp. 14x10x3mm
Kaboðonas akrilinis DRUZY laðas sidabro sp. 14x10x3mm
0,10€
Kaboðonas akrilinis DRUZY laðas juodas 14x10x3mm
Kaboðonas akrilinis DRUZY laðas juodas 14x10x3mm
0,10€
Stiklinis kaboðonas zodiakas "Liûtas" apvalus 25x6mm
Stiklinis kaboðonas zodiakas "Liûtas" apvalus 25x6mm
0,35€
Stiklinis kaboðonas zodiakas "Vëþys" apvalus 25x6mm
Stiklinis kaboðonas zodiakas "Vëþys" apvalus 25x6mm
0,35€
Stiklinis kaboðonas zodiakas "Ðaulys" apvalus 25x6mm
Stiklinis kaboðonas zodiakas "Ðaulys" apvalus 25x6mm
0,35€
Stiklinis kaboðonas zodiakas "Þuvys" apvalus 25x6mm
Stiklinis kaboðonas zodiakas "Þuvys" apvalus 25x6mm
0,35€
Stiklinis kaboðonas zodiakas "Svarstyklës" apvalus 25x6mm
Stiklinis kaboðonas zodiakas "Svarstyklës" apvalus 25x6mm
0,35€
Stiklinis kaboðonas zodiakas "Oþiaragis" apvalus 25x6mm
Stiklinis kaboðonas zodiakas "Oþiaragis" apvalus 25x6mm
0,35€
Stiklinis kaboðonas zodiakas "Jautis" apvalus 25x6mm
Stiklinis kaboðonas zodiakas "Jautis" apvalus 25x6mm
0,35€
Stiklinis kaboðonas zodiakas "Skorpionas" apvalus 25x6mm
Stiklinis kaboðonas zodiakas "Skorpionas" apvalus 25x6mm
0,35€
Stiklinis kaboðonas zodiakas "Mergelë" apvalus 25x6mm
Stiklinis kaboðonas zodiakas "Mergelë" apvalus 25x6mm
0,35€
Stiklinis kaboðonas zodiakas "Vandenis" apvalus 25x6mm
Stiklinis kaboðonas zodiakas "Vandenis" apvalus 25x6mm
0,35€
Stiklinis kaboðonas zodiakas "Avinas" apvalus 25x6mm
Stiklinis kaboðonas zodiakas "Avinas" apvalus 25x6mm
0,35€
Stiklinis kaboðonas zodiakas "Dvyniai" apvalus 25x6mm
Stiklinis kaboðonas zodiakas "Dvyniai" apvalus 25x6mm
0,35€
Þiedelis ant. vario sp. dvigubas 5mm <b>10vnt</b>
Þiedelis ant. vario sp. dvigubas 5mm 10vnt
0,10€
Þiedelis sidabro sp. 4x0,7mm <b>20vnt</b>
Þiedelis sidabro sp. 4x0,7mm 20vnt
0,05€
Þiedelis sidabro sp. 6x0,7 mm <b>10 vnt.</b>
Þiedelis sidabro sp. 6x0,7 mm 10 vnt.
0,05€
Þiedelis sidabro sp. 6x0,7 mm <b>100 vnt.</b>
Þiedelis sidabro sp. 6x0,7 mm 100 vnt.
0,39€
Uþsegimas karabinas ant. vario sp. 10mm <b>5vnt</b>
Uþsegimas karabinas ant. vario sp. 10mm 5vnt
0,25€
Uþsegimai karabinai sidabro sp. ~12mm <b>5 vnt</b>
Uþsegimai karabinai sidabro sp. ~12mm 5 vnt
0,25€
Grandinëlës uþbaigimas sidabro sp. 5x9mm <b>10vnt</b>
Grandinëlës uþbaigimas sidabro sp. 5x9mm 10vnt
0,19€
Kabliukai auskarams su burbuliuku aukso sp.
Kabliukai auskarams su burbuliuku aukso sp.
0,03€
Smeigtukas su kilpute sidabro sp. 45x0,7 mm <b>10 vnt.</b>
Smeigtukas su kilpute sidabro sp. 45x0,7 mm 10 vnt.
0,12€
Smeigtukas su kilpute sidabro sp. 45x0,7 mm <b>100 vnt.</b>
Smeigtukas su kilpute sidabro sp. 45x0,7 mm 100 vnt.
0,92€
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Prekiø krepðelis plaèiau
...yra tuðèias
Spec.pasiûlymas plaèiau
6228 Pakabukas swarovski Heart 10mm Red Magma(001 REDM)
6228 Pakabukas swarovski Heart 10mm Red Magma(001 REDM)
0,43€
0,35€
Iðversti
Straipsniai
Visos temos
 Apyrankës (2)
 Pakabukai (1)

Nauji straipsniai 

 Ieðkoti mûsø straipsniø  
Naudinga
Swarovski spalvø karuselë

Prekiø þenklai
Klausk gyvai
Perkamiausi
01.Kabliukai auskarams su burbuliuku sidabro sp.
02.Smeigtukas plokðèia galvute sidabro sp. 22mm
03.Uþspaustukai auskarams silikoniniai, 1pora
04.Metalinis karoliukas su árëþimais sidabro sp. 2,4mm
05.Metalinis karoliukas su árëþimais sidabro sp. 3,2mm
06.Smeigtukas plokðèia galvute sidabro sp. 0,7x36mm
07.Spaustukø paslëptukas sidabro sp. ~4mm
08.Smeigtukas su kilpute sidabro sp. 70mm
09.Plastikinis karoliukas juodas 8mm
10.Uþspaustukai auskarams silikoniniai 5x5mm, 1pora
Atsiliepimai plaèiau
Grandinëlë antikinio þalvario sp. 2x3mm 10cm
Pagal grandinëlës kainà, labai gera kokybë! Pirkau pabandymu ..
5 ið 5 þvaigþduèiø!

Versija: Standartinë - Mobiliems

© 2019 UAB "Dabink"
Powered by osCommerce
Populiaros paieðkos


Current Parse Time: 1.300 s with 926 queries