Viskas vëriniams Viskas vëriniams - karoliukai, akmenëliai, vielutës, virvelës ir kitos detalës - Viskas vëriniams - karoliukai, akmenëliai, vielutës, virvelës ir kitos detalës
Viskas vëriniams
Jûsø rankdarbiø priemoniø parduotuvë AKCIJA -30%:
Akmenëliams         Stikliniams karoliukams         Intarpams         Kepurëlëms         Metaliniams pakabukams         Èekiðkam biseriui         Plastikiniams karoliukams        
Mano duomenys  Prekiø krepðelis  Vykdyti uþsakymà  
  
»
Mano duomenys  |  Prekiø krepðelis  |  Vykdyti uþsakymà   
Prekiø grupës
Spec. pasiûlymai
Naujausios prekës
Kas naujo? plaèiau
<b>Þadeitas</b> þydras apvalus 10mm
Þadeitas þydras apvalus 10mm
0,12€
Paieðka
 
Áraðykite ieðkomà þodá ar frazæ.
Detali paieðka
Socialiniai tinklai


Informacija
Pristatymas ir gràþinimai
Privatumo nuostatos
Sàlygos ir garantijos
Lojalumo programos DUK
Kontaktai

Sveiki uþsukæ.
Gal norite prisijungti? Jei Jûs pirmà kartà ir nesate uþsiregistravæ, gal norësite uþsiregistruoti dabar?Naujos October mënesio prekës
<b>Lava</b> apvalus bordo sp. 4mm <b>10 vnt.</b>
Lava apvalus bordo sp. 4mm 10 vnt.
0,49€
<b>Lava</b> apvalus bordo sp. 8mm
Lava apvalus bordo sp. 8mm
0,11€
<b>Lava</b> apvalus bordo sp. 10mm
Lava apvalus bordo sp. 10mm
0,15€
<b>Lava</b> apvalus bordo sp. 12mm
Lava apvalus bordo sp. 12mm
0,19€
<b>Þadeitas</b> þydras apvalus 10mm
Þadeitas þydras apvalus 10mm
0,12€
<b>Þadeitas</b> þydras apvalus 10mm, juosta
Þadeitas þydras apvalus 10mm, juosta
3,65€
<b>Baltasis þadeitas</b> roþinis 8mm
Baltasis þadeitas roþinis 8mm
0,08€
<b>Þadeitas</b> apvalus baltas 8mm
Þadeitas apvalus baltas 8mm
0,08€
<b>Þadeitas</b> apvalus baltas 8mm, juosta
Þadeitas apvalus baltas 8mm, juosta
2,95€
<b>Baltasis þadeitas</b> pilkas marmurinis apvalus 12mm, juosta
Baltasis þadeitas pilkas marmurinis apvalus 12mm, juosta
5,25€
<b>Baltasis þadeitas</b> apvalus mëlynas margas 10mm
Baltasis þadeitas apvalus mëlynas margas 10mm
0,13€
<b>Baltasis þadeitas</b> apvalus pilkas margas 10mm
Baltasis þadeitas apvalus pilkas margas 10mm
0,17€
<b>Opalitas</b> apvalus facetuotas 6mm <b>10 vnt.</b>
Opalitas apvalus facetuotas 6mm 10 vnt.
0,79€
<b>Opalitas</b> apvalus facetuotas 6mm, juosta
Opalitas apvalus facetuotas 6mm, juosta
4,25€
<b>Agatas</b> þalias apvalus juostuotas 10mm
Agatas þalias apvalus juostuotas 10mm
0,23€
<b>Agatas</b> þalias apvalus juostuotas 12mm
Agatas þalias apvalus juostuotas 12mm
0,38€
Vërimo adatos #12 dydþio 15vnt
Vërimo adatos #12 dydþio 15vnt
0,45€
Vërimo adatos #10 dydþio 13vnt
Vërimo adatos #10 dydþio 13vnt
0,45€
<b>Juodas oniksas</b> apvalus facetuotas "koriukas" 16mm
Juodas oniksas apvalus facetuotas "koriukas" 16mm
1,34€
<b>Juodas oniksas</b> apvalus facetuotas "koriukas" 14mm
Juodas oniksas apvalus facetuotas "koriukas" 14mm
0,81€
<b>Roþinis kvarcas</b> apvalus 4mm
Roþinis kvarcas apvalus 4mm
0,04€
<b>Baltas oniksas</b> matinis apvalus 12mm
Baltas oniksas matinis apvalus 12mm
0,16€
<b>Lava</b> apvalus samanø sp. 4mm <b>10 vnt.</b>
Lava apvalus samanø sp. 4mm 10 vnt.
0,49€
<b>Lava</b> apvalus samanø sp. 8mm
Lava apvalus samanø sp. 8mm
0,11€
<b>Lava</b> apvalus samanø sp. 10mm
Lava apvalus samanø sp. 10mm
0,15€
<b>Lava</b> apvalus samanø sp. 12mm
Lava apvalus samanø sp. 12mm
0,19€
<b>Lava</b> apvalus ðv. rudas 8mm
Lava apvalus ðv. rudas 8mm
0,11€
<b>Lava</b> apvalus ðv. rudas 10mm
Lava apvalus ðv. rudas 10mm
0,15€
0,11€
<b>Lava</b> apvalus ðv. rudas 12mm
Lava apvalus ðv. rudas 12mm
0,19€
0,13€
<b>Lava</b> apvalus rudas 4mm <b>10 vnt.</b>
Lava apvalus rudas 4mm 10 vnt.
0,49€
0,34€
<b>Lava</b> apvalus þalias 4mm <b>10 vnt.</b>
Lava apvalus þalias 4mm 10 vnt.
0,49€
0,34€
<b>Lava</b> apvalus þalias 10mm
Lava apvalus þalias 10mm
0,15€
0,11€
<b>Lava</b> apvalus þalias 12mm
Lava apvalus þalias 12mm
0,19€
0,13€
<b>Lava</b> apvalus t. rudas 8mm
Lava apvalus t. rudas 8mm
0,07€
0,05€
<b>Lava</b> apvalus t. rudas 10mm
Lava apvalus t. rudas 10mm
0,08€
0,06€
<b>Lava</b> apvalus mëlynas 4mm <b>10 vnt.</b>
Lava apvalus mëlynas 4mm 10 vnt.
0,49€
0,34€
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Prekiø krepðelis plaèiau
...yra tuðèias
Spec.pasiûlymas plaèiau
Pakabukas "Ðirdelë" ant. sidabro sp. 12,5x13x1,5mm, 1vnt
Pakabukas "Ðirdelë" ant. sidabro sp. 12,5x13x1,5mm, 1vnt
0,15€
0,11€
Iðversti
Straipsniai
Visos temos
 Apyrankës (2)
 Pakabukai (1)

Nauji straipsniai 

 Ieðkoti mûsø straipsniø  
Naudinga
Swarovski spalvø karuselë

Prekiø þenklai
Klausk gyvai
Perkamiausi
01.Kabliukai auskarams su burbuliuku sidabro sp.
02.Smeigtukas plokðèia galvute sidabro sp. 22mm
03.Uþspaustukai auskarams silikoniniai, 1pora
04.Metalinis karoliukas su árëþimais sidabro sp. 2,4mm
05.Metalinis karoliukas su árëþimais sidabro sp. 3,2mm
06.Smeigtukas plokðèia galvute sidabro sp. 0,7x36mm
07.Spaustukø paslëptukas sidabro sp. ~4mm
08.Smeigtukas su kilpute sidabro sp. 70mm
09.Plastikinis karoliukas juodas 8mm
10.Uþspaustukai auskarams silikoniniai 5x5mm, 1pora
Atsiliepimai plaèiau
Kabliukai auskarams <b>925</b> swarovski 1122 12mm kristalams uþdari
Puikûs kabliukai, auskarai atrodo labai graþiai :). ..
5 ið 5 þvaigþduèiø!

Versija: Standartinë - Mobiliems

© 2018 UAB "Dabink"
Powered by osCommerce
Populiaros paieðkos


Current Parse Time: 3.067 s with 180 queries