Thử máy

Khoa học

Xu hướng

Ai cần iPhone X bộ nhớ 512GB?

Ai cần iPhone X bộ nhớ 512GB?

Dường như chắc chắn vào tháng tới, Apple sẽ ra mắt nhiều phiên bản kích thước iPhone X khác nhau, cũng như mức giá sẽ thấp hơn 999 USD hiện tại. Thế nhưng, liệu bộ nhớ 512GB sẽ xuất hiện kèm theo đó

Tư vấn