// //
Kielecka Pi³ka - News
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Transfery 2017
Rozgrywki
2017/2018
Ekstraklasa
I liga
II liga
III liga
IV liga
Klasa okrêgowa
Klasa A, gr. I
Klasa A, gr. II
Klasa A, gr. III
Klasa B, gr. I
Klasa B, gr. II
Klasa B, gr. III
Okrêgowy Puchar Polski

Junior starszy:
    CLJ U-19, ¦LJS;
    okr.: 1, 2.
Junior m³odszy:
    CLJ U-17: (bar.) wios.;
    ¦LJM: wios.;
    okr.: 1, 2, 3, 4, 5;
    okr.: A, B, C, D, E.
Trampkarz starszy:
    CLJ U-15: (bar.) wios.;     ¦LTS: (bar.) wios.;
    okr.: 1, 2, 3, 4;
    okr.: A, B, C.
Trampkarz m³odszy:
    ¦LTM: wios.; okr.: 1, 2;
    okr.: A, B.
M³odzik starszy:
    ¦LMS;
    okr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6;
    okr.: A, B, C.
M³odzik m³odszy:
    ¦LMM;
    okr.: 1, 2, 3, 4;
    okr.: A, B, C.

Kobiety
II liga
III liga

Mistrz. Jun. Woj. ¦w.
Makroregionalna LJM

2016/2017
Ekstraklasa
I liga
II liga
III liga
IV liga (bar.)
Klasa okrêgowa (bar.)
Klasa A, gr. I (bar.)
Klasa A, gr. II (bar.)
Klasa B, gr. I
Klasa B, gr. II
Klasa B, gr. III
Okrêgowy Puchar Polski

Kobiety
II liga
III liga
Makroregion jun.

Junior starszy:
    CLJ, ¦LJS (bar.), MP;
    l. okr.: 1, 2.
Junior m³odszy:
    MAKRO, MP; ¦LJM;
    okr.: 1, 2, 3, 4.
Trampkarz starszy:
    gr.: 1, 2, 3, 4.
    gr.: fin., A, B.
Trampkarz m³odszy:
    gr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
    gr.: A, B, C, D, E, F, G.
M³odzik starszy:
    gr.: 1, 2, 3, 4.
    gr.: fin., A, B.
M³odzik m³odszy:
    gr.: 1, 2, 3, 4.
    gr.: fin., A, B, C.

Aktualnie online
· Go¶ci online: 31

· U¿ytkowników online: 0

· £±cznie u¿ytkowników: 39,165
· Najnowszy u¿ytkownik: maattelse166
Statystyki
statystyka
Zakoñczenie sezonu - wyniki

W naszym serwisie bêdziecie mogli na bie¿±co ¶ledziæ wyniki zmagañ pi³karzy. Aby jednak by³o to mo¿liwe, prosimy o pomoc i nadsy³anie nam wyników — mo¿na do nas dzwoniæ albo s³aæ SMSy na numery: 791888818, 785172067.
Ligi na finiszu - wyniki

W naszym serwisie bêdziecie mogli na bie¿±co ¶ledziæ wyniki zmagañ pi³karzy. Aby jednak by³o to mo¿liwe, prosimy o pomoc i nadsy³anie nam wyników — mo¿na do nas dzwoniæ albo s³aæ SMSy na numery: 791888818, 785172067.
Graj± ligi pi³karskie - wyniki

W naszym serwisie bêdziecie mogli na bie¿±co ¶ledziæ wyniki zmagañ pi³karzy. Aby jednak by³o to mo¿liwe, prosimy o pomoc i nadsy³anie nam wyników — mo¿na do nas dzwoniæ albo s³aæ SMSy na numery: 791888818, 785172067.
Graj± ligi pi³karskie

W naszym serwisie bêdziecie mogli na bie¿±co ¶ledziæ wyniki zmagañ pi³karzy. Aby jednak by³o to mo¿liwe, prosimy o pomoc i nadsy³anie nam wyników — mo¿na do nas dzwoniæ albo s³aæ SMSy na numery: 791888818, 785172067.
Graj± ligi pi³karskie

W naszym serwisie bêdziecie mogli na bie¿±co ¶ledziæ wyniki zmagañ pi³karzy. Aby jednak by³o to mo¿liwe, prosimy o pomoc i nadsy³anie nam wyników — mo¿na do nas dzwoniæ albo s³aæ SMSy na numery: 791888818, 785172067.
Dzi¶ urodziny maj±
Wiktor Dudek (11 lat, Sokó³)
Aleksander Nowak (11 lat, Akademia Pi³karska)
Adam Wo¼niak (11 lat, Wierna)
Wojciech Ziêba (12 lat, KP KSZO 1929)
Daniel Bartilotta (12 lat, Alit)
Odyseusz Sygieniewicz (14 lat, Zag³êbie)
Rados³aw Miernik (14 lat, Orlicz)
Karol G³owania (15 lat, MKS Zdrój)
Jakub Moskal (15 lat, Ska³a)
Miko³aj Wasik (15 lat, Partyzant)
Marcel Rokicki (15 lat, Nida)
Kacper ¦cis³owicz (15 lat, Neptun)
Mi³osz Kujawa (15 lat, Radiator$)
Sergiusz Lisak (16 lat, GKS Nowiny)
Mateusz Zaroda (16 lat, Klimontowianka)
Jakub Korotkiewicz (16 lat, Talent)
Wiktoria Sztuka (16 lat, KSP Kielce)
Dionizy Mróz (16 lat, Czarni)
Jakub Mikos (16 lat, Kamienna)
Adam Bandrowski (17 lat, MSS-Klonówka)
Natalia Pó³koszek (17 lat, Orlicz)
Szymon Pa¼dzisz (17 lat, Granat)
Hubert Polaczyk (17 lat, Zieleñ)
Kamil Kania (17 lat, Piaskowianka)
Adrian Kaczmarczyk (18 lat, £KS £agów)
Bartosz Szyd³owski (18 lat, Juventa)
Przemys³aw Karwat (18 lat, Ska³a)
Dawid Snopek (19 lat, Nidzianka)
Bartosz Michalewski (20 lat, Stomil)
Jakub Ptak (20 lat, So³a)
Patryk Blicharski (20 lat, Polonia Bia³ogon)
Hubert Korzeniewski (20 lat, Motor)
Wiktor Pra¿uch (20 lat, Progres 99)
Bartosz Szcz±ber (20 lat, So³a)
Micha³ Lewandowski (21 lat, GKS Be³chatów)
Mariusz Krzeszowski (21 lat, Stal)
Pawe³ Cio³ak (21 lat, Lechia)
Daniel Bado (21 lat, £ysica II)
Patryk Soko³owski (21 lat, Wis³a)
Micha³ Terlikowski (21 lat, Hutnik)
Szymon £ysakowski (21 lat, Deko)
Grzegorz Sitarz (22 lata, Widok)
Mateusz Zapa³a (22 lata, Samson)
Damian Kosid³o (22 lata, Wis³a)
Sebastian Cie¶lik (24 lata, Piast)
Wojciech Przytarski (25 lat, GKS Kluczewsko)
Damian Fudali (25 lat, Arka)
Mariusz Kowalski (26 lat, Hetman)
Marcin Nartowski (26 lat, LKS Bolmin)
Mateusz Rubak (27 lat, Spartakus)
Rafa³ W±chala (28 lat, Zieleñ)
Rafa³ W±cha³a (28 lat, Zieleñ)
Sebastian Kostrzewa (29 lat, OKS Opatów)
Tomasz Zdybski (29 lat, Alit II)
Damian Krawiec (30 lat, Ska³a)
Damian Kucharczyk (30 lat, £ysica II)
Micha³ Kowalski (31 lat, Cukrownik)
Pawe³ Jasiewicz (32 lata, Polanie)
Marcin Tekiel (32 lata, Piaskowianka)
Marcin Pêkalski (33 lata, Polonia Bia³ogon)
Pawe³ Joñca (36 lat, Zorza)
Norbert Celebañski (37 lat, GKS Kluczewsko)
Artur Cielecki (37 lat, GKS Obrazów)
Eryk Reimus (38 lat, KS Tar³ów)
Wiadomo¶ci
15 czerwca
8 czerwca
6 czerwca
2 czerwca
30 maja
26 maja
23 maja
19 maja
16 maja
15 maja
11 maja
10 maja
9 maja
5 maja
4 maja
2 maja
28 kwietnia
25 kwietnia
21 kwietnia
18 kwietnia
13 kwietnia
11 kwietnia
6 kwietnia
4 kwietnia
31 marca
30 marca
28 marca
23 marca
17 marca
16 marca
15 marca
10 marca
9 marca
5 marca
Wa¿ne
"Osoby zamieszczaj±ce wypowiedzi naruszaj±ce prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mog± ponie¶æ z tego tytu³u odpowiedzialno¶æ karn± lub cywiln±. Podczas dodawania komentarza zbierane s± informacje o adresie IP Twojego komputera. Informacje te w razie potrzeby mog± zostaæ udostêpnione organom ¶cigania w celu poci±gniêcia autora komentarza do odpowiedzialno¶ci karnej lub cywilnej.

Do dyskusji na tematy pi³karskie zapraszamy na forum."