Kielecka Pi³ka - News
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Transfery 2017
Rozgrywki
2017/2018
Ekstraklasa
I liga
II liga
III liga
IV liga
Klasa okrêgowa
Klasa A, gr. I
Klasa A, gr. II
Klasa A, gr. III
Klasa B, gr. I
Klasa B, gr. II
Klasa B, gr. III
Okrêgowy Puchar Polski

Junior starszy:
    CLJ U-19, ¦LJS: wios.,
    okr.: 1, 2.
Junior m³odszy:
    CLJ U-17: (bar.) wios.;
    ¦LJM;
    okr.: 1, 2, 3, 4, 5.
Trampkarz starszy:
    CLJ U-15: (bar.) wios.;     ¦LTS: (bar.) wios.;
    okr.: 1, 2, 3, 4.
Trampkarz m³odszy:
    ¦LTM: wios.; okr.: 1, 2.
M³odzik starszy:
    okr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
M³odzik m³odszy:
    okr.: 1, 2, 3, 4.

Kobiety
II liga
III liga

Mistrz. Jun. Woj. ¦w.
Makroregionalna LJM

2016/2017
Ekstraklasa
I liga
II liga
III liga
IV liga (bar.)
Klasa okrêgowa (bar.)
Klasa A, gr. I (bar.)
Klasa A, gr. II (bar.)
Klasa B, gr. I
Klasa B, gr. II
Klasa B, gr. III
Okrêgowy Puchar Polski

Kobiety
II liga
III liga
Makroregion jun.

Junior starszy:
    CLJ, ¦LJS (bar.), MP;
    l. okr.: 1, 2.
Junior m³odszy:
    MAKRO, MP; ¦LJM;
    okr.: 1, 2, 3, 4.
Trampkarz starszy:
    gr.: 1, 2, 3, 4.
    gr.: fin., A, B.
Trampkarz m³odszy:
    gr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
    gr.: A, B, C, D, E, F, G.
M³odzik starszy:
    gr.: 1, 2, 3, 4.
    gr.: fin., A, B.
M³odzik m³odszy:
    gr.: 1, 2, 3, 4.
    gr.: fin., A, B, C.

Aktualnie online
· Go¶ci online: 25

· U¿ytkowników online: 0

· £±cznie u¿ytkowników: 34,030
· Najnowszy u¿ytkownik: Enochsaq8c
Statystyki
statystyka
Sparingi
Wiêkszo¶æ spotkañ w IV lidze odwo³ana

Wydzia³ Gier ¦wiêtokrzyskiego ZPN w Kielcach informuje, ¿e w zwi±zku ze z³ym stanem niektórych boisk wiêkszo¶æ spotkañ 18 kolejki IV ligi seniorów zaplanowane na najbli¿szy weekend zostaj± odwo³ane.
Dru¿yna kobieca Moravii wycofana

Najstarsza sta¿em ¶wiêtokrzyska dru¿yna rozwi±zana. Moravia Morawica znika po jedenastu sezonach w II lidze.
Kurs skautingowy

Do interesuj±cego wydarzenia dojdzie w po³owie marca w Kielcach. W Hotelu Qubus odbêdzie siê Kurs Skautingowy & Networking, a specjalnymi go¶æmi eventu bêd± Gary Verrier (na zdjêciu) — oficjalny scout AC Ajaccio i Valenciennes FC oraz Tomasz Pasieczny — scout Arsenalu Londyn.
Rusza projekt "testymotoryczne.pl"Zespó³ trenerów "testymotoryczne.pl" jako pierwszy w Kielcach wychodzi z inicjatyw± do zawodników i trenerów ró¿nych dyscyplin sportowych. Has³o przewodnie projektu to: "Nie mo¿esz poprawiaæ czego¶, czego nie znasz".

Sk³ad zespo³u trenerów "testymotoryczne.pl" tworz±: Rafa³ Kwiecieñ, Artur Obarzanek, Pawe³ Wijas oraz Kamil Szymkiewicz.
Graj± ligi halowe - wyniki
Dzi¶ urodziny maj±
Dominik Maleszak (10 lat, Têcza)
Konrad ¯elichowski (11 lat, Naprzód)
Krystian Ka³ka (11 lat, Zryw)
Maciej Gasior (13 lat, Wicher)
Filip Wydra (13 lat, Spartakus)
Maciej Paj±k (14 lat, Orlicz)
Dawid B³awat (14 lat, Piast)
Jakub Helicki (14 lat, Wierna)
Patryk Nowak (15 lat, TS 1946 Nida)
Jolanta G±sior (15 lat, UKS 3)
Krystian Soja (15 lat, Gród)
Miko³aj Wawrzyk (15 lat, Piast)
Wiktor Stanek (15 lat, TS 1946 Nida)
Julia Buchman (15 lat, UKS 3)
Mateusz Dziewit (15 lat, Stal)
Tomasz Pluta (16 lat, BKS Lublin)
Mateusz Brzoza (16 lat, Rodzina)
Jakub Domoñ (16 lat, Resovia)
Emil Tracz (16 lat, Piaskowianka)
Piotr Michalski (16 lat, Rodzina)
Klaudiusz Marzec (17 lat, Juventa)
Walerie Parz±tka (17 lat, Starówka)
Hubert Kowalski (17 lat, Motor)
Micha³ Parkosz (17 lat, Stal)
Piotr Ofiara (17 lat, Stal)
Artur Sójka (17 lat, £ódzki KS)
Micha³ Sikora (17 lat, Stal)
Sylwia Klaja (17 lat, Victoria)
Adrian D±browski (18 lat, Victoria)
Adrian Skiba (18 lat, KSZO-Junior)
Miko³aj Koluch (18 lat, Wis³a II)
Konrad Matuszewski (18 lat, GKS Be³chatów)
Arkadiusz Otrêba (18 lat, Wierna II)
Kacper Borejsza (19 lat, Znicz)
Artur Mordak (19 lat, Juventa)
Filip Figurski (19 lat, GKS Nowiny)
Micha³ Kroplewski (20 lat, Stomil)
Adrian Marcioch (20 lat, SMS £ód¼)
Przemys³aw P³acheta (20 lat, Polonia)
Krzysztof Wojciechowski (20 lat, SMS £ód¼)
Daniel £ojek (20 lat, Stal)
Dominik Kwap (20 lat, Czarnovia)
Rados³aw Jarz±b (20 lat, P³omieñ)
Adam Celary (20 lat, Kamienna)
Tomasz Saba³a (21 lat, Wis³a II)
Micha³ Pater (21 lat, Wis³a)
Karol Rutkowski (21 lat, Klimontowianka)
Mateusz Saba³a (21 lat, Wis³a II)
Aleksandra Socha (21 lat, MKS Zdrój)
Damian Ma³kiewicz (21 lat, Sparta)
Damian Porzucek (21 lat, Wierna)
Daniel Czaplicki (21 lat, Górnik)
Florin Popovici (21 lat, Orlicz)
Maciej Sinkiewicz (22 lata, Partyzant)
Wojciech Koziarski (22 lata, Koprzywianka Arka)
Bart³omiej Gad (23 lata, £KS £opuszno)
Adrian Wojtasik (23 lata, Zryw)
Adam Domañski (23 lata, KS Czermno)
Hubert Buka³a (23 lata, Stal)
Grzegorz Klimczyk (24 lata, Sparta)
Sonia Szular (24 lata, Orlicz)
Patryk Jaskólski (24 lata, Hutnik)
Magdalena ¦wiat³owska (24 lata, Wis³a)
Magdalena Knysak (24 lata, AZS UJ II)
Kacper Drelich (25 lat, Avia)
Mateusz Grzesik (25 lat, £KS II)
Gaston Korba (25 lat, Sokó³)
Robert Wi¶niewski (25 lat, KS Kamienna W.)
Patryk Kurzyñski (25 lat, Gród)
Tomasz ¦wieboda (25 lat, Deko)
Pawe³ Duda (26 lat, Stra¿ak)
Filip Zelek (27 lat, Garbarnia)
Krystian Kowalik (28 lat, Kamienna)
Mateusz Stanek (28 lat, Nidzica)
Dawid Moryc (28 lat, Zorza Tempo)
Katarzyna Daleszczyk (28 lat, Górnik II)
Maciej Górecki (32 lata, Lubañ)
Rafa³ Matuszewski (33 lata, GKS Górno)
Szymon Giza (34 lata, Zryw)
Jacek Ko¶cielny (34 lata, OKS Mokrzyszów)
Adrian Pi±tkowski (35 lat, LZS Samborzec)
Piotr Jêdrzejewski (35 lat, Astra)
Pawe³ Drach (37 lat, T³oki)
Dariusz Jarecki (37 lat, Bruk-Bet Termalica)
Arkadiusz Paj±k (39 lat, Spartakus)
Marcin Stêpieñ (39 lat, Piaskowianka II)
Arkadiusz Paj±k (39 lat, Astra)
Wies³aw ¯ak (59 lat, Star)
Wiadomo¶ci
17 marca
16 marca
15 marca
10 marca
9 marca
5 marca
3 marca
1 marca
28 lutego
27 lutego
25 lutego
22 lutego
21 lutego
20 lutego
17 lutego
16 lutego
11 lutego
5 lutego
4 lutego
27 stycznia
26 stycznia
24 stycznia
21 stycznia
19 stycznia
17 stycznia
12 stycznia
10 stycznia
8 stycznia

Archiwum wiadomo¶ci

Wa¿ne
"Osoby zamieszczaj±ce wypowiedzi naruszaj±ce prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mog± ponie¶æ z tego tytu³u odpowiedzialno¶æ karn± lub cywiln±. Podczas dodawania komentarza zbierane s± informacje o adresie IP Twojego komputera. Informacje te w razie potrzeby mog± zostaæ udostêpnione organom ¶cigania w celu poci±gniêcia autora komentarza do odpowiedzialno¶ci karnej lub cywilnej.

Do dyskusji na tematy pi³karskie zapraszamy na forum."