Kielecka Pi³ka - News
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Transfery 2018
Rozgrywki
2018/2019
Ekstraklasa
I liga
II liga
III liga

IV liga
Klasa okrêgowa
Klasa A, gr. I
Klasa A, gr. II
Klasa A, gr. III
Klasa B, gr. I
Klasa B, gr. II
Klasa B, gr. III
Puchar Polski
Okrêgowy Puchar Polski

Junior starszy:
    CLJ U-18, ¦LJS 1, 2;
    okr.: 1, 2.
Junior m³odszy:
    CLJ U-17, ¦LJM;
    okr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Trampkarz starszy:
    CLJ U-15, ¦LTS;
    okr.: 1, 2, 3, 4.
Trampkarz m³odszy:
    ¦LTM.
    okr.: 1, 2, 3.

Kobiety
Ekstraliga, I liga p³d., p³n.;
II liga
III liga

2017/2018
Ekstraklasa
I liga
II liga
III liga
IV liga
Klasa okrêgowa
Klasa A, gr. I
Klasa A, gr. II
Klasa A, gr. III
Klasa B, gr. I
Klasa B, gr. II
Klasa B, gr. III
Okrêgowy Puchar Polski

Junior starszy:
    CLJ U-19, ¦LJS;
    okr.: 1, 2.
Junior m³odszy:
    CLJ U-17: (bar.) wios.;
    ¦LJM: wios.;
    okr.: 1, 2, 3, 4, 5;
    okr.: A, B, C, D, E.
Trampkarz starszy:
    CLJ U-15: (bar.) wios.;
    ¦LTS: (bar.) wios.;
    okr.: 1, 2, 3, 4;
    okr.: A, B, C.
Trampkarz m³odszy:
    ¦LTM: wios.; okr.: 1, 2;
    okr.: A, B.
M³odzik starszy:
    ¦LMS;
    okr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6;
    okr.: A, B, C.
M³odzik m³odszy:
    ¦LMM;
    okr.: 1, 2, 3, 4;
    okr.: A, B, C.

Kobiety
II liga
III liga

Mistrz. Jun. Woj. ¦w.
Makroregionalna LJM
Aktualnie online
· Go¶ci online: 37

· U¿ytkowników online: 0

· £±cznie u¿ytkowników: 45,232
· Najnowszy u¿ytkownik: czarnygranit185
Statystyki
statystyka
Graj± ligi pi³karskie - wyniki

W naszym serwisie bêdziecie mogli na bie¿±co ¶ledziæ wyniki zmagañ pi³karzy. Aby jednak by³o to mo¿liwe, prosimy o pomoc i nadsy³anie nam wyników — mo¿na do nas dzwoniæ albo s³aæ SMSy na numery: 791888818, 785172067.
Graj± ligi pi³karskie - wyniki

W naszym serwisie bêdziecie mogli na bie¿±co ¶ledziæ wyniki zmagañ pi³karzy. Aby jednak by³o to mo¿liwe, prosimy o pomoc i nadsy³anie nam wyników — mo¿na do nas dzwoniæ albo s³aæ SMSy na numery: 791888818, 785172067.
Graj± ligi pi³karskie - wyniki

W naszym serwisie bêdziecie mogli na bie¿±co ¶ledziæ wyniki zmagañ pi³karzy. Aby jednak by³o to mo¿liwe, prosimy o pomoc i nadsy³anie nam wyników — mo¿na do nas dzwoniæ albo s³aæ SMSy na numery: 791888818, 785172067.
Graj± ligi pi³karskie - wyniki

W naszym serwisie bêdziecie mogli na bie¿±co ¶ledziæ wyniki zmagañ pi³karzy. Aby jednak by³o to mo¿liwe, prosimy o pomoc i nadsy³anie nam wyników — mo¿na do nas dzwoniæ albo s³aæ SMSy na numery: 791888818, 785172067.
Graj± ligi pi³karskie, 2. rudna PP - wyniki

W naszym serwisie bêdziecie mogli na bie¿±co ¶ledziæ wyniki zmagañ pi³karzy. Aby jednak by³o to mo¿liwe, prosimy o pomoc i nadsy³anie nam wyników — mo¿na do nas dzwoniæ albo s³aæ SMSy na numery: 791888818, 785172067.
Dzi¶ urodziny maj±

Kamil Rejmer (10 lat, Têcza)
Damian Kiec (11 lat, Sparta)
Antoni Bielaska (12 lat, Baszta)
Wiktor Nowak (12 lat, Juventa)
Dawid Kasza (12 lat, Sparta)
Damian Pater (13 lat, Stra¿ak)
Kamil Borek (13 lat, MKS Zdrój)
Jakub Mysior (13 lat, Sparta)
Jan Sendecki (14 lat, Juventa)
Filip Sikora (14 lat, MKS Zdrój)
Weronika Wy¿ykowska (14 lat, UKS 3)
Miko³aj Osiñski (15 lat, Piast)
Karol Partyka (15 lat, OKS Opatów)
Oliwier Lis (15 lat, Polonia Bia³ogon)
Daniel Wojciechowski (15 lat, GKS Rudki)
Daria Nowak (16 lat, Sparta)
Patryk Stró¿yk (16 lat, Astra)
Klaudia Misiaczek (16 lat, Wis³a)
Wiktor Debrzak (16 lat, Czarni)
Dominik Bana¶ (17 lat, MKS Zdrój)
Rafa³ Kowalski (17 lat, Baszta)
Sandra G³uszczuk (17 lat, Starówka)
Dominik Paliszewski (17 lat, Opole)
Monika Zakrzewska (17 lat, £ysica)
Mariusz Michalecki (17 lat, Naprzód)
Marcin Szpakowski (17 lat, ¦l±sk)
Mikolaj Porada (18 lat, MGTS Dzia³oszyce)
Rados³aw D³ugosz (18 lat, Czarnovia)
Gabriela Osiecka (18 lat, Bronowianka)
Marta Giec (18 lat, Hetmanki)
Jakub Zimnicki (18 lat, Rodzina)
Dawid ¯eliszczak (18 lat, Korona SA)
Kacper Nosow (18 lat, Polonia 1912)
Dominik Rutka (18 lat, Naki)
Mateusz Praszelik (18 lat, Legia)
Oliwier Zbróg (19 lat, Marol)
Konrad Wijas (19 lat, Wierna)
Konrad £ysak (19 lat, GKS Górno)
Pawe³ Maliszewski (19 lat, D±b)
Mateusz Jaworski (20 lat, MKS St±porków)
Mateusz Chmiel (20 lat, Piast)
Jakub Szewczyk (20 lat, Unia)
Konrad Kania (20 lat, Marol)
Igor Korczakowski (20 lat, Motor)
£ukasz Stêpieñ (20 lat, Top-Spin)
Adam Trzpiot (21 lat, Nidzianka)
Mateusz Ulik (21 lat, Stal)
Maciej Nowak (21 lat, Sandecja)
Eryk Grêbowiec (22 lata, Koprzywianka Arka)
Tymoteusz Jezior (22 lata, Wis³a)
Dawid Sobolak (22 lata, Victoria)
Sebastian Szafraniec (23 lata, Orlicz)
Paulina Noworyta (23 lata, Iskra)
Micha³ Kosiorek (23 lata, Têcza)
Patryk Oszywa (23 lata, Vitalpol)
Dawid Zimierski (23 lata, Nida)
Mateusz Rusin (24 lata, Naprzód)
Aleksandra Kukie³ka (24 lata, LKS Wierzchowiska)
Aneta Lelonek (24 lata, Hetmanki)
Dominik Zdañski (24 lata, Partyzant)
Pawe³ Guziñski (24 lata, Victoria)
Mateusz Dzikowski (25 lat, Ester)
Marcin Wroñski (26 lat, Hetman)
Jakub Terech (26 lat, Moravia)
Miros³aw Tyszer (26 lat, GKS Kluczewsko)
Marcin Stelmaszczyk (27 lat, £KS £opuszno)
£ukasz Zaniewski (27 lat, Motor)
Adrian Krasowski (27 lat, LZS Samborzec)
Mateusz Kuszaj (28 lat, Czarni)
Karolina Koch (29 lat, Górnik II)
Micha³ Ko³da (29 lat, Klonówka)
Damian Babiarz (29 lat, Vitalpol)
Piotr Iwan (30 lat, Nidzianka)
Magdalena Szaba³a (30 lat, Widok)
Andrzej Olbrycht (31 lat, Poprad)
Grzegorz Nowak (32 lata, Star)
Krzysztof ¯ukowski (33 lata, Avia)
Jaros³aw Majka (34 lata, Piast)
Pawe³ Gola (35 lat, Polonia Bia³ogon)
£ukasz Ubo¿ak (36 lat, Zenit)
Krzysztof Gajtkowski (38 lat, Szombierki)
Krzysztof Smykla (41 lat, GKS ¦winiary)
£ukasz Gadawski (41 lat, Wis³a)
Wiadomo¶ci
21 wrze¶nia
14 wrze¶nia
12 wrze¶nia
8 wrze¶nia
5 wrze¶nia
1 wrze¶nia
29 sierpnia
24 sierpnia
23 sierpnia
18 sierpnia
17 sierpnia
14 sierpnia
10 sierpnia
9 sierpnia
7 sierpnia
5 sierpnia
3 sierpnia
2 sierpnia
1 sierpnia
31 lipca
30 lipca
26 lipca
25 lipca
24 lipca
21 lipca
13 lipca
10 lipca
15 czerwca
8 czerwca
6 czerwca
Wa¿ne
"Osoby zamieszczaj±ce wypowiedzi naruszaj±ce prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mog± ponie¶æ z tego tytu³u odpowiedzialno¶æ karn± lub cywiln±. Podczas dodawania komentarza zbierane s± informacje o adresie IP Twojego komputera. Informacje te w razie potrzeby mog± zostaæ udostêpnione organom ¶cigania w celu poci±gniêcia autora komentarza do odpowiedzialno¶ci karnej lub cywilnej.

Do dyskusji na tematy pi³karskie zapraszamy na forum."