// //
THE99

måndag 23 april 2018

Med örat mot marken

Förvaltarduon för Rhenman & Partners räknar med flera stora bioteknikaffärer i år - DI (Finwire)

2018-04-21 18:15
Förvaltarduon Henrik Rhenman och Susanna Urdmark räknar med flera stora bioteknikaffärer i år.
Det framgår av en intervju med Dagens Industri.

Igår lade den schweiziska läkemedelsjätten Novartis ett bud på 8,7 miljarder dollar för forskningsbolaget Avexis verksamma inom nischen genbehandling.

Rhenman kommenterar affären för Dagens Industri: "Det innebär en budpremie på fyra miljarder dollar.  
Företaget har inte ens en produkt på marknaden och värderas ändå högre än svenska storbolag som SCA".

Rhenman räknar med ett handfull stora affärer inom bioteknik i år och Novartis-affären tros vara långt ifrån den största.

Mot bakgrund av denna affär uppger förvaltarpartnern Susanna Urdmark att det inte råder någon brist på kapital i sektorn.

Enligt den senaste månadsrapporten för Rhenman Healthcare Equity L/S som noterat en årlig avkastning om 21 procent sedan den startades framgår det att värderingen för sektorn är strax över 16 gånger årsvinsten. Man ser framför sig fortsatt konsolidering inom sektorn och ökad förvärvsaktivitet. Förhoppningen är att fonden ska ha exponering mot ett antal av de mindre till medelstora företagen som blir föremål för uppköp.

Urdmark förklarar denna strategi ytterligare i intervjun med Dagens Industri:
Det är sällan en uppsida i att äga det förvärvande bolaget utan det vi försöker göra är att identifiera bolag med potential att bli uppköpta. 
Det är där värdeskapandet sker utifrån ett aktieperspektiv”.

Ett antal faktorer samverkar för att 2018 bör bli ett rekordår för förvärv inom sektorn. Låga räntor och starka kassaflöden i sektorn får ytterligare understöd av den amerikanska skattereformen som dels innebär en lägre företagsbeskattning, dels att bolagen kan ta hem kapital från utlandet till en låg engångsbeskattning.

”Vi räknar med en handfull stora affärer inom bioteknik i år och den här i dag på 8,7 miljarder dollar är långt ifrån den största”, säger Henrik Rhenman.

Enligt förvaltarduon finns nämligen ett uppdämt behov i sektorn av förvärv. Sedan det amerikanska presidentvalet 2016 har det rått en osäkerhet på marknaden kring politiken i största allmänhet och när det gäller läkemedelspriser i synnerhet.

”Behovet har funnits där hela tiden, läkemedelsbolagen behöver stärka sina forskningsportföljer, men de känner sig tryggare i dag och då vågar man ta steget. Det förklarar den kraftiga ökningen i första kvartalet”, säger Susanna Urdmark.

Förvärvsviljan inom biotekniksektorn understöds även av en redan pågående konsolideringstrend inom den amerikanska servicesektorn.

[email protected], 079 337 16 90
Nyhetsbyrån Finwire

onsdag 18 april 2018

AACR in Chicago, US

Application Specialist Kersti Alm

                             HoloMonitor® App Suite|Software

                                 With Focus on Cell Biological Applications

HoloMonitor® App Suite is a completely new proprietary software based on biological applications.
Using App Suite you can easily perform live cell studies on various cellular events.
The App Suite software has an intuitive user interface guiding the user through the simple step-by-step workflow,from set-up of the experiment until the results are presented.


                                  Kinetic Assessment of Cell Proliferation                                 The Biological Role of Cell Motility
                                    Cell Quality Control
                                        Ovanstående hittas på Bolagets hemsida.

torsdag 12 april 2018

PHI på världens största Cancermässa

14-18 April träffas världens samlade elit inom cancerforskning i Chicago,USA.
Det handlar alltså om AACR, American Association for Cancer Research.The AACR Annual Meeting 2018 will bring together 20,000 representatives from academia, industry, government, and advocacy organizations from across the globe.

The AACR is the oldest and largest scientific organization in the world focused on every aspect of high-quality, innovative cancer research. Its reputation for scientific breadth and excellence attract the premier researchers in the field. The programs and services of the AACR foster the exchange of knowledge and new ideas among scientists dedicated to cancer research, provide training opportunities for the next generation of cancer researchers, and increase public understanding of cancer.

Denna mässa är Eventernas Event när det handlar om cancerforskning.
Dit kommer de främsta cancerforskarna för att både presentera sina senaste rön men även ta del av den absolut senaste tekniken som kan ta deras forskning ett/flera steg vidare.
Manufacters från både medicintillverkningssidan som tekniktillverkare från hela världen kommer delta.
Från Sverige deltar: AstraZeneca,Novartis samt "huvudnumret" Phase Holographic Imaging.

Bland de övriga deltagarna hittas företag som :
Anderson Cancer Center, Bayer HealthCare Pharmaceuticals, Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Bristol‐Myers, Carl Zeiss Microscopy, Leica Biosystems, Merck , Pfizer, Philips Molecular,
Roche Diagnostics Corp, Sartorius, STEMCELL Technologies Inc, Thermo Fisher Scientific.

Även prominenta namn från forskningsvärlden kan ses bland deltagarna.
Som ex : Dana‐Farber Cancer Institute, Cambridge Healthtech Institute,Cancer Research in France,Cancer Research UK,Korean Cancer Association,National Cancer Institute,Oxford Nanopore Technologies Ltd,Physicians' Education Resource,Research in Germany,Rockefeller University, Springer Nature,St. Jude Children's Research Hospital,The Lancet,Thorlabs,WYNNPHARM INC

Kort sagt ALLA som är ett namn inom cancerforskning kommer delta.
Länk till utställarna.

AACR lyfter gärna fram den Impact eventet har.Man når ut utanför den vetenskapliga sfären.


Min kommentar
Mitt bland världens största aktörer hittar vi vårt Bolag: PHI ! Det känns stort,riktigt stort.
Jag vet inte vad ni tycker, men undertecknad har st000ra förhoppningar på det här Eventet.
5 dagars möjligheter att knyta nya kontakter med toppforskare,toppUniversitet,forskningscentra samt inte minst möjlighet till att visa upp sig för Bjässarna i branschen.
Sistnämnda tror jag kommer vara flitiga besökare hos PHI,s monter.
Med alla forskningsrapporter i ryggen,med forskare som vittnar om HoloMonitorns förträfflighet (vissa av dem tror jag kommer delta på mässan) och som "cherry on the top" kommer VD presentera Bolagets nya HoloMonitor App Suite.
Man har de bästa förutsättningar att göra AACR till start för nästa fas (PHASE) i Bolagets resa.
Miljön är den rätta,fakta på bordet finns och självförtroende finns.
Som VD uttryckte det : Den nya mjukvaran som låter cellbiologer helautomatiskt utföra en rad olika försök eller assays på samma levande cellprov, vilket saknar motstycke i branschen
Var är bättre att premiärvisa denna unika App Suite än på detta Event?
Som VD uttalat sig tidigare om AACR:  Är detta det optimala ”skyltfönstret” för era produkter?
– Ja absolut, AACR är ett nyckelevent vad gäller vetenskapliga konferenser för cancerforskning.

Som sagt, med risk för upprepning,jag har stora förhoppningar på utkomsten av Bolagets deltagande på årets viktigaste mässa. Veckorna efter mässan kommer bli spännande.

onsdag 4 april 2018

HoloMonitor i Nature / Scientific Reports

Bloggen nås av information att ungerska forskare,mestadels från PHI´s partner Semmelweis University,har fått en forskningsrapport publicerad i Natures Scientific Reports.


Rapporten offentligjordes igår


The impact of circulating preeclampsia-associated extracellular vesicles on the migratory activity and phenotype of THP-1 monocytic cells


https://en.wikipedia.org/wiki/Trophoblast
fredag 23 mars 2018

DHM går in i en ny fas

Digital Holografisk Mikroskopi (DHM) är på stark frammarsch vet vi.
Då tänker vi framförallt på forskning inom områden som cancer,alzheimer,blodsjukdomar osv..
Forskare som försöker lista ut hur cancerceller uppkommer och beter sig.
Och med ny kunskap utifrån detta hitta lösningar för att förhindra och utrota dessa cancerelakingar.
HoloMonitorn är som de flesta av oss vet ett ypperligt instrument i denna forskning.
Det jag tänkte berätta om nu är att tekniken DHM går in i en ny fas (Phase).

Just nu sker en rekrytering av patienter med Crohns sjukdoms,specifikt patienter med s.k strictures.
Crohns sjukdom är en livslång inflammatorisk tarmsjukdom som kan drabba alla delar av mag och tarmkanalen,från mun till anus.
Wiki berättar mer :
Symptomen innefattar ofta buksmärta, diarré (kan även vara blodig vid svår inflammation), feber och viktnedgång. Även områden utanför mag- och tarmkanalen kan drabbas av komplikationer som anemi; eksem eller utslag, artrit, ögoninflammation (uveit); och trötthet (ibl. fatigue). Hudutslagen kan bero på infektion såväl som pyoderma gangrenosum eller erythema nodosum. Ileus förekommer relativt vanligen, och de med Crohns har en förhöjd risk för tjocktarmscancer.
Crohns sjukdom drabbar ungefär 3.2 per 1 000 människor i Europa och Nordamerika."
Från en svensk infosida:

Vem drabbas?

Det är något fler kvinnor än män som drabbas. Ofta får du de första symptomen i 15-30 års ålder. Varje år drabbas ungefär 750 personer av Crohns sjukdom. 15 000-35 000 personer lever idag med sjukdomen i Sverige.

Insidan av tarmen drabbas av Crohns sjukdom

Strictures är delar av tarmarna som "smalnar" av,krymper ihop.Vilket får till följd att det som ska passera i tarmen får svårt att passera.Patienter med strictures har tydligen tuffa smärtor som vi andra inte kan föreställa oss.

Från en informativ sida:
Anyone who has Crohn’s disease knows that the symptoms of the disease are no picnic. Abdominal cramps, diarrhea, constipation, and other symptoms can make life unpleasant to say the least. Worrying about more serious complications of Crohn's disease, such as strictures, is yet another challenge that patients may face.
A stricture is a narrowing of a section of the intestine that causes problems by slowing or blocking the movement of food through the area. Strictures, which are caused by recurrent inflammation, can lead to hospitalization and also to surgery to correct them.
An X-ray showing a stricture, which can result from inflammation of the lining of the colon in Crohn's or ulcerative colitis.
Getty Images

The treatment of strictures can be difficult, and the risk for recurrence after treatment is relatively high. New lesions may be seen as soon as one year after surgery, with 20 to 44 percent of patients who have undergone surgery needing a second surgical procedure.

Patienter med strictures riskerar att,utan behandling,del av tarmen spricker och läcker ut innehållet i kroppen.Konsekvens av det kan man säkert lista ut själv.

Hur då diagnostisera strictures?
Det finns idag 3 vedertagna tekniker.
1.Endoskopi där en kamera förs in i tarmkanalen.Den kan påvisa en irriterad, med viss säkerhet, yta som kan vara i stadie av stricture.Alltså inte helt tillförlitlig teknik.
2.Magnetkamera med större träffsäkerhet att få korrekt diagnos.Mellan 75-100% träffsäkerhet har man kommit fram till beroende på typen/graden av infekterad yta där stricturen finns. Nackdel med denna teknik är att den är dyr och bara finns på fåtal behandlande sjukhus.
3.CT-skanning mao röntgen.Tekniken anses vara överlägsen de andra då träffsäkerheten är högst bland dessa. Nackdelen är strålningen patienten måste utsättas för.Crohns-patienter är kroniska vilket gör att dessa stricturer uppkommer med jämna mellanrum och att då stråla varje gång kan leda till värre konsekvenser (cancer).
Länk

Då kommer jag till pudelns kärna.
Det sker som sagt en rekrytering av Crohns patienter.29 för att vara exakt.Dessa patienter kommer få lämna vävnadsprover där man identifierat strictures.
Strictures är av 2 typer.
Inflammatoriska eller fibrotiska. Fibrotisk stricture är nästa stadie av en inflammerad stricture.
Bägge typerna kräver behandling såklart, men behandlingarna skiljer sig åt beroende på vilken typ patienten har.
Patient med inflammatorisk typ kan behandlas med läkemedel.
Patient med fibrotisk typ måste opereras.
Som jag förstår det finns det idag ingen teknik som med säkerhet kan skilja på dessa 2 typer.
Läkarkåren ordinerar förmodligen patient läkemedel inledningsvis och följer utvecklingen.
Tar inte behandlingen (patient har fortfarande för jävla ont i kistan) återstår operation.
Eller i värsta fall,man opererar direkt "för säkerhets skull".Kanske helt i onödan.

Ser ni predikamentet?
Så denna utmaning har ett gäng forskare vid tyska Universität Münster antagit.
De ska använda sig av en helt ny teknik för att lösa problematiken.
Vilken då kanske ni undrar? Jo, Digital Holografisk Mikroskopi (DHM) såklart.
Denna studie dessa forskare kommer genomföra uppmärksammas hos federala amerikanska ClinicalTrials.gov

"The U.S. National Institutes of Health, Department of Health and Human Services, through its National Library of Medicine, has developed ClinicalTrials.gov to provide patients, family members, and members of the public current information about clinical research studies. ClinicalTrials.gov contains summary information about clinical studies being conducted throughout the United States and in many countries throughout the world.
ClinicalTrials.gov is a Web-based resource that provides patients, their family members, health care professionals, researchers, and the public with easy access to information on publicly and privately supported clinical studies on a wide range of diseases and conditions.
ClinicalTrials.gov was created as a result of the Food and Drug Administration Modernization Act of 1997 (FDAMA). FDAMA required the U.S. Department of Health and Human Services (HHS), through NIH, to establish a registry of clinical trials information for both federally and privately funded trials conducted under investigational new drug applications to test the effectiveness of experimental drugs for serious or life-threatening diseases or conditions."

Till studien då


Evaluation of Stricturing Crohn's Disease Using Digital Holographic Microscopy


Study Description

 
Brief Summary:
Crohn's Disease (CD) patients, belonging to Inflammatory Bowel Disease (IBD), frequently suffer from uncontrolled intestinal inflammation. This can lead to severe disease complications requiring hospitalization. Up to 50% of all CD patients develope intestinal strictures. Intestinal strictures can be subdivided into predominantly inflammatory and predominantly fibrotic types. This subclassification in different types of strictures is important for clinical decision making: patients with predominantly fibrotic strictures would undergo surgery or interventional endoscopic treatment and patients with predominantly inflammatory strictures would be treated anti-inflammatory. To determining the degree of fibrosis and inflammation in CD strictures remains difficult.
Digital holographic microscopy (DHM) is a new imaging approach belonging to the group of quantitative phase imaging. DHM enables stain-free quantitative phase contrast imaging and provides the determination of an refractive index which directly correlated to tissue density.
This study aims to evaluate DHM for assessing the degree of fibrosis and inflammation in surgical specimen from patients with stricturing CD. We collect full thickness surgical resection specimen from 29 patients with symptomatic CD strictures. More detailed, we collect full thickness surgical resection specimen out of stenotic and non-stenotic bowel segments from each patient. For primary purposes, we analyze the obtained tissue using DHM and compare differences of the refractive index, determined by DHM, between stenotic and non-stenotic parts of the intestinal wall. For secondary purposes, we will correlate our findings made by DHM with a detailed analysis by a histopathologist using a scoring system (Goldstandard) to determine the degree of fibrosis and inflammation in our samples.
 Vill man läsa en svensk översättning av studien är google schyssta och visar den här.

Min kommentar
Med denna studie går DHM in i en ny fas.Forskarna har med största säkerhet utfört en förstudie med tekniken och sett att den går att applicera på denna typ av forskning.
Ett helt nytt tänk med en teknik övriga forskarvärlden förmodligen inte listat ut går att använda kring Crohns sjukdom.Att jänkarna tar upp studien på sin sida vibbar för mig att de kommer ha koll på hur studien utvecklas och dess resultat.
Når forskarna framgång och hittar ett sätt att skilja de 2 typerna strictures åt lär det synas i vetenskaplig media.
Läkarkåren har då möjlighet att sätta in rätt behandling,läkemedel eller operation.
För patient ovärderligt då risken att få "fel" behandling elimineras.
För vårdgivare besparingsmöjligheter.3-5? onödiga operationer = kostnad för 1 HoloMonitor.
Sjukhus, världen över, som idag behandlar Crohns patienter lär vid framgång, som standard ha ett/flera Holografiska Mikroskop i sin utrustning.
DHM går in i ny fas,eller som vi PHI,are hellre säger: Phase Holographic.

Ps.Detta inlägg är det jag hintade om i tisdags.Ds